Föreningen Roma Kungsgårds Framtid

Föreningen Roma Kungsgårds Framtid

Uppdrag Den ideella föreningens uppdrag är att i samarbete med SFV, Region Gotland, Kungsgårdens hyresgäster samt övrigt näringsliv i Roma skapa förutsättningar för att utveckla platsen till en attraktiv och hållbar besöksplats och en attraktiv arena för företagande.

Föreningens syfte och roll Föreningens syfte och roll är att vara ett forum för samarbeten, en röst för Kungsgårdens verksamheter och en sammanhållande kraft för utveckling av platsen.

Föreningens övergripande mål Målet för föreningen är att kunna skapa hållbara samarbeten med offentliga och privata aktörer för att skapa en framtida Kungsgård som en hållbar, kreativ och betydelsefull arena och mötesplats för både näringsliv och invånare.

Medlemskap Enskild person: 100 kr/år
Familj: 200 kr/år
Företag: 500 kr/år
Bankgiro 732-5806

 

 

Årsmöte 23 april 2024

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2023/2024

 

bildtext