Planering pågår

Just nu pågår planeringen för fullt inför 2024 års alla evenemang på gården. Vi publicerar evenemangen här allt eftersom.