Välkomna till påskdagståget 9 april

Gotlandståget rullar påskdagen mellan Dalhem och Roma.

Avgångar från Hesselby station: 11:00, 13:00, 14:30
Avgångar från Roma station: 11:45, 13:45, 15:15

Galleri Apoteket öppnar åter 27 april

Galleri Apoteket representerar gotländska konstnärer och konstnärer runt Östersjön med syftet att tillföra nytänkande idéer och nyfikenhet. Vi tror på konst som helande kraft.