Kallelse

Föreningen för Roma Kungsgårds Framtid

Kallelse till digitalt årsmöte onsdagen den 26 maj 2021 18.00

Plats: Via digital länk från Teams

Styrelsen kallar dig som medlem i Föreningen för Roma Kungsgårds Framtid till årsmöte. Vi kommer att genomföra årsmötet digitalt, alla medlemmar är välkomna att delta.

En länk till handlingarna inför årsmötet finns här arsredovisning-roma-kungsgards-framtid1.pdf

Anmälan till årsmötet och eventuella motioner lämnas senast onsdagen den
20 maj genom att skicka ett mail till par.malmros@svenskakyrkan.se.

För att delta behöver du ha tillgång till en dator med mikrofon och högtalare, vill du även vara med på bild använder du kamera. Webbläsare Chrome rekommenderas.

Frågor om mötet skickas till par.malmros@svenskakyrkan.se

Välkommen!

 

Monica Frisk

ordförande