Historia

Kortfattad historik kring Roma Kungsgård och Kloster

Markerna kring Roma Kungsgård har en lång och innehållsrik kulturhistoria. Redan i forntiden var Roma mötesplatsen för det gutniska alltinget. Här tog representanter för de tjugo tingens gemensamma rätt demokratiska beslut angående lag och ordning i det egna landet Gotland. Roma kloster.jpg
Hit kom människor från hela ön för att utföra ritualer. Man sålde och köpte varor på marknaden och inte minst träffade andra, utbytte idéer och festade. Roma blev med tiden en central mötes- och handelsplats för hela Östersjöområdet. Vilket visar sig genom att Gotland räknas som det fyndtätaste området i världen per ytenhet vad gäller fornfynd.
Roma kloster.jpgTroligen efter en förfrågan från Linköping, tillåter alltinget på elvahundratalet etableringen av ett cistercienserkloster på området.
 Munkarna hade en mission mot Finland och Baltikum att stegvis genomföra. De behärskade även skriv-, stenbyggnads- och läkekonsten. De var kunniga trädgårdsodlare, bedrev industri och handel via hansan samt spred nytänkande på en mängd områden till den gotländska befolkningen. De brukade ofta platser som behövde dräneras och var därför drivna på området.

I samband med reformationen övergavs klostret och troligen även tingsplatsen. Klostret lämnades i stort sett öde under tvåhundra år. På sjuttonhundratalet revs de flesta klosterbyggnaderna. Stenmaterialet användes till att uppföra Roma Kungsgård ungefär som det ser ut idag. Stenbyggnaderna ersatte den äldre kungsgården som var av trä. Från 1678 till 1822 Roma Kungsgård.jpgfungerade Kungsgården som residens åt svenska landshövdingarna på Gotland. Innan detta var den säte för danska länsherrar sedan 1531. Efter 1822 arrenderades anläggningen ut till lokala jordbrukare. Vid andra världskrigets utbrott övertog militären ansvaret för byggnaderna samt anlade ett flygfält. I samband med att militären 1989 lämnade Roma Kungsgård tog Statens Fastighetsverk (SFV) över ägaransvaret. Romateatern påbörjade samma år sin teaterverksamhet i klosterruinen och diskussionerna om vad som skulle hända med platsen i framtiden tog fart. Representanter för olika lokala organisationer tog kontakt med Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen och Gotlands kommun. 1993 bildades Intresseföreningen Roma Kungsgård med målsättningen att skapa en kulturell mötesplats på området.

Fotogalleri